Hotline: 0934 170 390 - 0902 689 279

Công ty TNHH XNK Trần Việt

Giỏ hàng ( 0)

- 41%

Camera AHD TCA-52240 Camera AHD TCA-52240

1.390.000 VNĐ

Tiết kiệm: 970.000 VNĐ

- 39%

Camera AHD TCA-51740 Camera AHD TCA-51740

1.260.000 VNĐ

Tiết kiệm: 820.000 VNĐ

- 39%

Camera AHD TCA-11840 Camera AHD TCA-11840

1.260.000 VNĐ

Tiết kiệm: 820.000 VNĐ

- 38%

Camera AHD TCA-11440 Camera AHD TCA-11440

1.240.000 VNĐ

Tiết kiệm: 760.000 VNĐ

- 40%

Camera TTP TCA-11340 Camera TTP TCA-11340

1.290.000 VNĐ

Tiết kiệm: 870.000 VNĐ

- 15%

Camera J-TECH AHD5615 		Camera J-TECH AHD5615

550.000 VNĐ

Tiết kiệm: 100.000 VNĐ

- 38%

Camera AHD J-Tech AHD5130C Camera AHD J-Tech AHD5130C

1.048.000 VNĐ

Tiết kiệm: 652.000 VNĐ

- 38%

Camera AHD J-Tech  AHD5130C Camera AHD J-Tech AHD5130C

960.000 VNĐ

Tiết kiệm: 600.000 VNĐ

- 37%

 camera J-Tech  AHD3300D camera J-Tech AHD3300D

900.000 VNĐ

Tiết kiệm: 550.000 VNĐ

- 28%

Camera DaHua DH-HAC-HFW1400DP Camera DaHua DH-HAC-HFW1400DP

1.890.000 VNĐ

Tiết kiệm: 770.000 VNĐ

- 31%

Camera DaHua DH-HAC-HFW1400SP Camera DaHua DH-HAC-HFW1400SP

1.470.000 VND

Tiết kiệm: 690.000 VND

- 31%

Camera DaHua DH-HAC-HDW1400MP Camera DaHua DH-HAC-HDW1400MP

1.470.000 VNĐ

Tiết kiệm: 690.000 VNĐ

- 24%

Camera DaHua DH-HAC-HFW1400TP Camera DaHua DH-HAC-HFW1400TP

1.480.000 VNĐ

Tiết kiệm: 480.000 VNĐ

- 25%

Camera DaHua DH-HAC-HDW1400RP Camera DaHua DH-HAC-HDW1400RP

1.140.000 VNĐ

Tiết kiệm: 380.000 VNĐ

- 25%

Camera DaHua DH-HAC-HFW1400RP Camera DaHua DH-HAC-HFW1400RP

1.140.000 VNĐ

Tiết kiệm: 380.000 VNĐ

- 13%

Camera DaHua DH-HAC-HFW2221EP Camera DaHua DH-HAC-HFW2221EP

1.450.000 VND

Tiết kiệm: 230.000 VND

- 15%

Camera DaHua DH-HAC-HFW1200DP Camera DaHua DH-HAC-HFW1200DP

1.380.000 VNĐ

Tiết kiệm: 250.000 VNĐ

- 16%

Camera DaHua DH-HAC-HDW1200MP Camera DaHua DH-HAC-HDW1200MP

890.000 VNĐ

Tiết kiệm: 170.000 VNĐ

- 16%

Camera DaHua DH-HAC-HDW1200RP Camera DaHua DH-HAC-HDW1200RP

850.000 VNĐ

Tiết kiệm: 170.000 VNĐ

- 16%

Camera DaHua DH-HAC-HFW1200RP Camera DaHua DH-HAC-HFW1200RP

850.000 VNĐ

Tiết kiệm: 170.000 VNĐ

- 28%

Camera DaHua DH-HAC-HFW1000SPDH-HAC-HFW1100DP Camera DaHua DH-HAC-HFW1000SPDH-HAC-HFW1100DP

970.000 VNĐ

Tiết kiệm: 390.000 VNĐ

- 28%

Camera DaHua DH-HAC-HUM3101BP Camera DaHua DH-HAC-HUM3101BP

1.730.000 VNĐ

Tiết kiệm: 700.000 VNĐ

- 13%

Camera DaHua DH-HAC-HFW1000SP Camera DaHua DH-HAC-HFW1000SP

680.000 VNĐ

Tiết kiệm: 110.000 VNĐ

- 27%

Camera DaHua DH-HAC-HDW1000MP Camera DaHua DH-HAC-HDW1000MP

570.000 VNĐ

Tiết kiệm: 220.000 VNĐ

- 23%

Camera DaHua DH-HAC-HFW1000RP Camera DaHua DH-HAC-HFW1000RP

550.000 VNĐ

Tiết kiệm: 170.000 VNĐ

- 23%

Camera DaHua DH-HAC-HDW1000RP Camera DaHua DH-HAC-HDW1000RP

550.000 VND

Tiết kiệm: 170.000 VND

- 21%

camera hikvision DS-2CE16D7T-IT3 camera hikvision DS-2CE16D7T-IT3

1.730.000 VND

Tiết kiệm: 470.000 VND

- 39%

CAMERA KBVISION KB-1305C CAMERA KBVISION KB-1305C

1.700.000 VNĐ

Tiết kiệm: 1.100.000 VNĐ

- 21%

CAMERA KBVISION KB-1303C CAMERA KBVISION KB-1303C

1.640.000 VNĐ

Tiết kiệm: 460.000 VNĐ

- 22%

CAMERA KBVISION KB-1302C CAMERA KBVISION KB-1302C

1.120.000 VNĐ

Tiết kiệm: 330.000 VNĐ

- 22%

CAMERA KBVISION KB-1301C CAMERA KBVISION KB-1301C

1.120.000 VNĐ

Tiết kiệm: 330.000 VNĐ

CAMERA HAC-HFW1200S CAMERA HAC-HFW1200S

2.100.000 VNĐ

CAMERA HAC-HDW1200E CAMERA HAC-HDW1200E

2.100.000 VNĐ

- 25%

CAMERA HAC-HDW1200M CAMERA HAC-HDW1200M

1.380.000 VNĐ

Tiết kiệm: 480.000 VNĐ

CAMERA HAC-HFW1000RP CAMERA HAC-HFW1000RP

840.000 VNĐ

Từ khóa

CAMERA QUAN SÁT


  • Đối tác HD Paragon
  • Đối tác Hikvision
  • Đối tác Questek
  • Đối tác Zivio
  • Đối tác Vantech
  • Đối tác Dahua
  • Đối tác Avtech

Về chúng tôi

Tự hào là công ty được xếp hạng 45/500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam