Hotline: 0934 170 390 - 0902 689 279

Công ty TNHH XNK Trần Việt

Giỏ hàng ( 0)

- 52%

Camera AHD J-TECH AHD5600 Camera AHD J-TECH AHD5600

550.000 VNĐ

Tiết kiệm: 600.000 VNĐ

- 26%

Camera AHD J-Tech AHD3310 Camera AHD J-Tech AHD3310

850.000 VNĐ

Tiết kiệm: 300.000 VNĐ

- 10%

CAMERA Panasonic SP-CPR604 CAMERA Panasonic SP-CPR604

3.150.000 VNĐ

Tiết kiệm: 350.000 VNĐ

- 11%

CAMERA Panasonic SP-CPR603 CAMERA Panasonic SP-CPR603

3.000.000 VNĐ

Tiết kiệm: 400.000 VNĐ

- 11%

CAMERA Panasonic SP-CFR602 CAMERA Panasonic SP-CFR602

3.000.000 VNĐ

Tiết kiệm: 400.000 VNĐ

- 14%

CAMERA HIKVISION DS-2CE56D1T-VFIR3 CAMERA HIKVISION DS-2CE56D1T-VFIR3

2.550.000 VNĐ

Tiết kiệm: 420.000 VNĐ

- 13%

CAMERA HIKVISION DS-2CE16C0T-IR CAMERA HIKVISION DS-2CE16C0T-IR

1.300.000 VNĐ

Tiết kiệm: 200.000 VNĐ

- 13%

CAMERA HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP CAMERA HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP

1.300.000 VNĐ

Tiết kiệm: 200.000 VNĐ

- 15%

CAMERA HDPARAGON HDS-PT7230TVI-IR CAMERA HDPARAGON HDS-PT7230TVI-IR

17.000.000 VNĐ

Tiết kiệm: 3.000.000 VNĐ

- -787%

CAMERA HDPARAGON HDS-1885TVI-IR5 CAMERA HDPARAGON HDS-1885TVI-IR5

1.950.000 VNĐ

Tiết kiệm: -1.730.000 VNĐ

- 8%

CAMERA HDPARAGON HDS-5885TVI-IRM CAMERA HDPARAGON HDS-5885TVI-IRM

1.550.000 VNĐ

Tiết kiệm: 150.000 VNĐ

- 11%

CAMERA HDPARAGON HDS-1885TVI-IR CAMERA HDPARAGON HDS-1885TVI-IR

1.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 200.000 VNĐ

- 16%

CAMERA HDPARAGON HDS-5885TVI-IRM CAMERA HDPARAGON HDS-5885TVI-IRM

1.050.000 

Tiết kiệm: 200.000 

- 16%

CAMERA HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA CAMERA HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA

1.050.000 VNĐ

Tiết kiệm: 200.000 VNĐ

- 6%

Camera VDT -315NA Camera VDT -315NA

1.350.000 VNĐ

Tiết kiệm: 100.000 VNĐ

- 7%

CAMERA VDT -  3060NA CAMERA VDT - 3060NA

1.370.000 VNĐ

Tiết kiệm: 108.000 VNĐ

- 2%

CAMERA VDT-450ANA CAMERA VDT-450ANA

1.650.000 VNĐ

Tiết kiệm: 50.000 VNĐ

- 12%

CAMERA VDT 270ANA CAMERA VDT 270ANA

1.050.000 VNĐ

Tiết kiệm: 150.000 VNĐ

- 23%

CAMERA QUESTEK QN-3603AHD/H CAMERA QUESTEK QN-3603AHD/H

1.600.000 VNĐ

Tiết kiệm: 500.000 VNĐ

- 8%

CAMERA QUESTEK QN-2121AHD CAMERA QUESTEK QN-2121AHD

1.100.000 VNĐ

Tiết kiệm: 100.000 VNĐ

- 7%

CAMERA QUESTEK Win-6002AHD CAMERA QUESTEK Win-6002AHD

1.300.000 VNĐ

Tiết kiệm: 100.000 VNĐ

- 4%

CAMERA QUESTEK QN-4181AHD CAMERA QUESTEK QN-4181AHD

1.150.000 VNĐ

Tiết kiệm: 50.000 VNĐ

- 9%

CAMERA QUESTEK Win-6022AHD CAMERA QUESTEK Win-6022AHD

1.000.000 VNĐ

Tiết kiệm: 100.000 VNĐ

- 7%

CAMERA VANTECH VP-223AHDM CAMERA VANTECH VP-223AHDM

1.750.000 VNĐ

Tiết kiệm: 150.000 VNĐ

- 25%

CAMERA VANTECH VP-312AHDH CAMERA VANTECH VP-312AHDH

13.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 4.500.000 VNĐ

- 25%

CAMERA VANTECH VP-301AHDM CAMERA VANTECH VP-301AHDM

10.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 3.500.000 VNĐ

- 6%

CAMERA VANTECH VP-1133AHD CAMERA VANTECH VP-1133AHD

15.000.000 VNĐ

Tiết kiệm: 1.000.000 VNĐ

- 6%

CAMERA VANTECH VP-1133AHD CAMERA VANTECH VP-1133AHD

1.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 100.000 VNĐ

- 3%

CAMERA VANTECH VP-1123AHD CAMERA VANTECH VP-1123AHD

1.450.000 VNĐ

Tiết kiệm: 50.000 VNĐ

- 3%

CAMERA VANTECH VP-1113AHD CAMERA VANTECH VP-1113AHD

1.250.000 VNĐ

Tiết kiệm: 50.000 VNĐ

- 53%

CAMERA ZIVIO ZA 7113AHD CAMERA ZIVIO ZA 7113AHD

7.500.000 VNĐ

Tiết kiệm: 8.628.000 VNĐ

- 49%

CAMERA ZIVIO ZA 7013AHD CAMERA ZIVIO ZA 7013AHD

6.000.000 VNĐ

Tiết kiệm: 5.934.000 VNĐ

- 24%

CAMERA ZIVIO ZA 6113AHD CAMERA ZIVIO ZA 6113AHD

1.659.000 VNĐ

Tiết kiệm: 540.000 VNĐ

- 22%

CAMERA ZIVIO ZA 3013AHD CAMERA ZIVIO ZA 3013AHD

1.278.000 VNĐ

Tiết kiệm: 369.000 VNĐ

Từ khóa

CAMERA QUAN SÁT


  • Đối tác HD Paragon
  • Đối tác Hikvision
  • Đối tác Questek
  • Đối tác Zivio
  • Đối tác Vantech
  • Đối tác Dahua
  • Đối tác Avtech

Về chúng tôi

Tự hào là công ty được xếp hạng 45/500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam